Bakgrund

Jag är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och geografi med en tidigare anställning i Åmåls kommun. Undervisning, bedömning och skolutveckling har alltid varit ett stort intresse, vilket bland annat lett fram till att jag mellan 2008-2011 deltog i Karlstads universitets forskarskola för lärare i samhällskunskap och historia. Forskningen resulterade i licentiatavhandlingen ”Att rymmas inom sitt friutrymme – om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning” (för nedladdning: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-6950)

Efter uttagen licentiatexamen våren 2011 har jag haft möjlighet att fördjupa mig i såväl skolans nya styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömningsforskning, bland annat genom Skolverksuppdrag och föreläsningar på lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Arbetet för Skolverket har bland annat resulterat i rapporten ”Inventering av kompetensutvecklingsbehov hos lärare i årskurserna 4-6 inför betyg i årskurs 6”, (nedladdning av rapporten: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2685)

I Åmål har jag varit anställd som gymnasielektor med särskilt ansvar för betyg och bedömningsfrågor, där arbetet på grundskolan framför allt har inriktats mot den ”röda tråden” från pedagogiska planeringar till omdömen och skriftliga individuella utvecklingsplaner. På gymnasiet har fokus legat på bedömning och betygsättning utifrån de nya kursplanerna. Idag arbetar jag på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun med att bland annat bygga upp webbplatsen Pedagog Värmland som syftar till att sprida utvecklingsarbeten och forskning till förskolärare, lärare, fritidspedagoger och skolledare.

Sedan hösten 2011 föreläser jag även på andra grundskolor, gymnasieskolor samt på vuxenutbildningar om bland annat betyg- och bedömningsforskning, våra nya styrdokument, formativ klassrumspraktik inkluderat formativ bedömning, pedagogiska planeringar, omdömen och IUP (för mer information se referenser)