Bedömning – yngre elevers kunskaper

Nu finns möjligheten att boka föreläsning, samtalsföreläsning alternativ handledning för såväl rektorer som lärare gällande bedömningsfrågor för årskurs 1-3. Vi samtalar bland annat om hur undervisningen kan gå hand i hand med bedömning och dokumentation i enlighet med aktuella styrdokument.

Föreläsningen kan även byggas ut så att den gäller för årskurs 1-6 då också betygsfrågor hanteras.

Utgångspunkt tas i skolans styrdokument, bedömningsforskning samt allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Vårt upplägg bygger på de föreläsningar som vi har haft tillsammans i Skolverkets regi kring dessa frågor.

Föreläsningen/handledning genomförs tillsammans av Anna Karin Munkby och Anna Karlefjärd. Vi har båda stor erfarenhet av föreläsningar och handledning såväl för Skolverket som i privat regi.

Anna Karin Munkby, tidigare lärare, skolledare samt undervisningsråd på Skolverket bidrar med sin mångåriga erfarenhet kring rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete, organisation, styrning, ledning, dokumentation, bedömning, betygssättning, nyanländas lärande.

Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, idag bedömningsforskare samt engagerad i rektorsutbildningen bland annat vid Karlstads Universitet bidrar med sin kompetens kring skolans styrdokument i relation till aktuell forskning både om bedömning och om skolförbättring.