Välkommen!

Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd

Lgr11, Gy11, pedagogiska planeringar, undervisning, bedömning, dokumentation, omdömen, betygsättning, skriftliga individuella utvecklingsplaner, allt centrala delar i en lärarvardag.

Från 2011 har jag, Anna Karlefjärd, haft förmånen att arbeta tillsammans med både lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen kring tolkningar av skolans nya styrdokument, bedömning och betygsättning samt hur vi kan hitta vägar för att effektivisera arbetet från planeringar till utvecklingsplaner. Arbetet sker både genom föreläsningar och handledning. Utgångspunkten tas bland annat i Skolverkets material samt aktuell forskning gällande bedömning och betyg. Målsättningen är alltid att stötta lärare och skolor att finna framkomliga vägar utifrån de krav som ställs idag. Arbetar ni inom skolan och brottas med frågor kring våra styrdokument, bedömning, betygsättning och dokumentation så är ni välkomna att höra av er.

”Anna Karlefjärd har med sina föreläsningar under året varit en nyckelperson för oss när det gäller implementeringen av Lgr 11. Hon har en enastående förmåga att göra det svåra begripligt, entusiasmera och väcka människors egna tankar. Hon väjer inte för de svåra frågorna eller för att utmana konservativt tänkande. Hon talar utifrån egen yrkeserfarenhet i kombination med forskningsresultat – succé!”
Amelie Wahlström rektor Vålbergsskolan, Karlstad