Systematiskt kvalitetsarbete – Hur vet ni det ni vet?

”Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsaker till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.”
(Kvalitetsarbete i praktiken, Skolverket 2015)

Nu finns möjligheten att boka samtalsföreläsning alternativt handledning för dig som är huvudman (politiker/ tjänstemän) och/eller rektor. Vi samtalar om styrkedjan och möjligheten att utveckla en formativ organisation.

  • Hur kan ni ta er bakom ”siffrorna”?
  • Vad kan läsas ut av elevers kunskapsresultat?
  • Vilka frågor kan du som huvudman eller skolledare ställa för att fånga det du vill fånga?
  • Hur kan era analyser samspela med lärarnas förbättringsarbete i sin undervisning?

Utgångspunkt tas i skolans styrdokument samt forskning om bedömning och skolförbättring.

Föreläsningen/handledning genomförs tillsammans av Anna Karin Munkby och Anna Karlefjärd. Vi har båda stor erfarenhet av föreläsningar och handledning såväl för Skolverket som i privat regi.i.

Anna Karin Munkby, tidigare lärare, skolledare samt undervisningsråd på Skolverket bidrar med sin mångåriga erfarenhet kring rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete, organisation, styrning, ledning, dokumentation, bedömning, betygssättning, nyanländas lärande.

Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, idag bedömningsforskare samt engagerad i rektorsutbildningen bland annat vid Karlstads Universitet bidrar med sin kompetens kring skolans styrdokument i relation till aktuell forskning både om bedömning och om skolförbättring.